Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. świadczy kompleksowe usługi doradcze, analityczne, audytorskie oraz brokerskie na rzecz administracji samorządowej, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, uczelni wyższych i firm prywatnych. Pracowaliśmy przy tworzeniu koncepcji strategicznych, a także wdrażaniu rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie instytucji i firm na terenie całego kraju.

Systematycznie powiększamy naszą ofertę tak, aby jak najlepiej dopasować się do zmieniającego się otoczenia prawnego, wymagań klientów i maksymalnie wykorzystać potencjał naszych pracowników. Dzięki temu w naszej ofercie znajduje się ponad 30 specjalistycznych produktów i usług dopasowanych do potrzeb klienta.

39.90zł / egzemplarz